Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Ban giám đốc

Phạm Văn Hoàng
Giám đốc BSCKI
Lê Thành Long
PGĐ BSCKI
Nguyễn Thị Ngọc PGĐ BSCKI
Nguyễn Thị Chín PGĐ Bác sĩ

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập