Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Giới thiệu trung tâm

1. Trung tâm Y tế huyện Cát Hải (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là Trung tâm Y tế hạng III trực thuộc Sở Y tế, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư các pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế Hải Phòng; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến Thành phố, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở Trung tâm: Tổ dân phố 2 - Thị trấn Cát Bà - huyện Cát Hải - thành phố Hải Phòng.

4. Trung tâm được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập