Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
Phạm Thị Hương Trưởng khoa ĐH YTCC
Phạm Thị Thu Nhân viên ĐH
Nguyễn Mạnh Tùng
Nhân viên TC
Phạm Duy Khánh
Nhân viên Bác sĩ
Nguyễn Thị Duyên Nhân viên Bác sĩ
Nguyễn Thu Thủy Nhân viên TC
Nguyễn Thị Lan Anh Nhân viên TC

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập