Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Khoa Ngoại tổng hợp


BsCKI
Dương Thị Nền ĐD trưởng ĐH
Nguyễn Thị Thu Nhân viên
Phạm Minh Tuấn
Nhân viên
Trần Quang Điện
Nhân viên
Phạm Duy Long

TC
Phạm Thái Sơn
TC

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập