Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Nguyễn Hữu Tường
Trưởng khoa Bác sĩ
Phạm Thị Ngọc Nhân viên ĐHXN
Hoàng Bình Nguyên
Nhân viên TC
Nguyễn Phi Hùng
Nhân viên SH
Nguyễn Mạnh Kiên
Nhân viên TC
Phạm Hồng Dũng
Nhân viên ĐHXN
Vũ Thị Phương Nhân viên

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập