Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Phòng Tổ chức - hành chính
Hoàng Minh Quang:
Phó phòng ĐHĐD
Hoàng Thị Thu Hà: Phó phòng ĐH
Nguyễn Thị Hà Phương Nhân viên
Nguyễn Phú Bình
Nhân viên

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập