Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
TẬP HUẤN KHÁM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN 2024
 
anh tin bai
anh tin bai
 
BSCKI Lê Thành Long - Phó Giám Đốc TTYT huyện,Phó Chủ tịch hội đồng khám sức
khỏe NVQS khu Hà Sen năm 2024 triển khai các nội dung chuyên môn tại lớp tập huấn
 
anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia ý kiến tại buổi tập huấn

Thông tin mới nhất
Đăng nhập